Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego

Komisja ds. Programu Edukacji Onkologicznej widząc wzrastającą rolę pielęgniarek onkologicznych w procesie opieki nad chorymi na nowotwory, podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu wsparcie edukacyjne tej grupy pracowników medycznych w Polsce.

Utworzono Ogólnopolską Akademię Pielęgniarstwa Onkologicznego, której celem jest wspieranie edukacji i rozwoju zawodowego pielęgniarek onkologicznych w całej Polsce.

STRATEGICZNE CELE AKADEMII:

 1. Budowanie platformy rozwoju zawodowego pielęgniarek.
 2. Szkolenie liderów pielęgniarstwa onkologicznego.
 3. Promowanie edukacji onkologicznej.
 4. Wykształcenie umiejętności pozwalających na efektywne porozumienie z pacjentem oraz jego edukację.
 5. Rozwój technik komunikacji w zespole medycznym.
 6. Szerzenie wiedzy onkologicznej.
 7. Angażowanie liderów pielęgniarstwa onkologicznego w rozwój Akademii.

Działania Akademii Pielęgniarstwa Onkologicznego mają charakter ogólnopolski i obejmują swoim zasięgiem wszystkie ośrodki onkologiczne. Planowana jest cykliczność wydarzeń w poszczególnych ośrodkach.

Aktywności Akademii prowadzone jest w formie warsztatów w grupach 30 osobowych, tak aby każdy z uczestników mógł indywidualnie pracować z wykładowcą. Tematyka poruszana na warsztatach będzie różnorodna obejmująca swoim zakresem m.in.: współczesne pielęgniarstwo, psychoonkologię, rozwój osobisty, dietetykę, rehabilitację itp.

 

WSPÓŁPRACA

Dzięki współpracy z ośrodkami w ramach Programu Edukacji Onkologicznej, do wyboru uczestników zaangażowani zostali dyrektorzy ośrodków, oraz naczelne pielęgniarki odpowiedzialne za pion pielęgniarski.

Bezpośrednie wsparcie przy realizacji projektu wykazali m.in. dr hab. med. Adam Maciejczyk (Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii), prof. Jerzy Jakubowicz (Centrum Onkologii w Krakowie) Jakubowicz, mgr Teres Janus (Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Centrum Onkologii w Warszawie), dr Anna Koper (Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego).

 Warsztaty pilotażowe odbyły się w:

 1. Warszawa – Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 2. Karków – Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie,
 3. Wrocław – Dolnośląskie Centrum Onkologii.
 4. Bydgoszcz – Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
 5. Łódź –  Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Kolejne szkolenia odbyły się m.in w: Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Krakowie.

Zapraszamy do kontaktu: pielegniarki.peo@gmail.com

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę