Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego

Komisja ds. Programu Edukacji Onkologicznej widząc wzrastającą rolę pielęgniarek onkologicznych w procesie opieki nad chorymi na nowotwory, podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu wsparcie edukacyjne tej grupy pracowników medycznych w Polsce.

Utworzono Ogólnopolską Akademię Pielęgniarstwa Onkologicznego, której celem jest wspieranie edukacji i rozwoju zawodowego pielęgniarek onkologicznych w całej Polsce.

STRATEGICZNE CELE AKADEMII:

 1. Budowanie platformy rozwoju zawodowego pielęgniarek.
 2. Szkolenie liderów pielęgniarstwa onkologicznego.
 3. Promowanie edukacji onkologicznej.
 4. Wykształcenie umiejętności pozwalających na efektywne porozumienie z pacjentem oraz jego edukację.
 5. Rozwój technik komunikacji w zespole medycznym.
 6. Szerzenie wiedzy onkologicznej.
 7. Angażowanie liderów pielęgniarstwa onkologicznego w rozwój Akademii.

Działania Akademii Pielęgniarstwa Onkologicznego mają charakter ogólnopolski i obejmują swoim zasięgiem wszystkie ośrodki onkologiczne. Planowana jest cykliczność wydarzeń w poszczególnych ośrodkach.

Aktywności Akademii prowadzone jest w formie warsztatów w grupach 30 osobowych, tak aby każdy z uczestników mógł indywidualnie pracować z wykładowcą. Tematyka poruszana na warsztatach będzie różnorodna obejmująca swoim zakresem m.in.: współczesne pielęgniarstwo, psychoonkologię, rozwój osobisty, dietetykę, rehabilitację itp.

WSPÓŁPRACA

Dzięki współpracy z ośrodkami w ramach Programu Edukacji Onkologicznej, do wyboru uczestników zaangażowani zostali dyrektorzy ośrodków oraz naczelne pielęgniarki odpowiedzialne za pion pielęgniarski.

Bezpośrednie wsparcie przy realizacji projektu wykazali m.in. dr Anna Koper (Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego), dr hab. med. Adam Maciejczyk (Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii), prof. dr hab. med. Jerzy Jakubowicz (Centrum Onkologii w Krakowie), mgr Teres Janus (Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Centrum Onkologii w Warszawie).

 Warsztaty pilotażowe odbyły się w:

 1. Warszawa – Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie,
 2. Karków – Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Krakowie,
 3. Wrocław – Dolnośląskie Centrum Onkologii.
 4. Bydgoszcz – Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
 5. Łódź –  Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Kolejne szkolenia odbyły się m.in w: Katowicach, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Krakowie.

Zapraszamy na cykl szkoleń w roku 2019:

Zapraszamy do rejestracji poniżej:

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę