Ból w chorobie nowotworowej.

Poradnik dla pacjentów i ich rodzin.

Poradnik_9Poradnik, który z pomocą profesjonalistów pomoże  pokonać ból oraz ułatwi porozumienie z zespołem leczącym, a także z najbliższym otoczeniem.

Współpraca: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Licencja: National Cancer Institute of United States
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski, dr n. med. Joanna Streb, dr n. med. Jarosław Woroń

„Mniej więcej połowa chorych leczonych z powodu chorób nowotworowych cierpi z powodu bólów, a w stadium choroby zaawansowanej liczba ta jest nawet nieco większa. Szacuje się, że w Polsce żyje około 200 000 osób z chorobą nowotworową wymagających leczenia przeciwbólowego. To absolutnie nie oznacza, że muszą oni cierpieć! Leczenie bólu jest podstawowym prawem każdego pacjenta chorującego na nowotwór. Najważniejszą metodą leczenia bólu w chorobach nowotworowych jest leczenie farmakologiczne. Ocenia się, że około 90% chorych cierpiących z powodu bólu, może być skutecznie leczona środkami farmakologicznymi. Standardem leczenia przeciwbólowego, uznanym na całym świecie, jest trójstopniowa drabina analgetyczna Światowej Organizacji Zdrowia, tzw. drabina WHO, według której stosuje się regularnie słabsze, średnie i silne leki przeciwbólowe (z opioidami włącznie) w zależności od natężenia bólu. Początkowo stosuje się proste leki przeciwbólowe oraz niesterydowe leki przeciwzapalne, następnie słabsze opioidy, a w sytuacji występowania silnego bólu – silne opioidy. W leczeniu przeciwbólowym bardzo ważne jest, żeby leki były przyjmowane regularnie według zaleceń lekarza, a nie na żądanie, żeby dawka leku była  odpowiednio dostosowana oraz żeby zminimalizować działania uboczne leków przeciwbólowych. Jeżeli powyższe zasady będą przestrzegane to leczenie przeciwbólowe będzie skuteczne, bezpieczne oraz nie będzie prowadziło do uzależnienia, którego tak się boją chorzy, ich rodziny i opiekunowie. Oddajemy Państwu do ręki poradnik, który razem z pomocą profesjonalistów pomoże Państwu pokonać ból oraz ułatwi porozumienie z zespołem leczącym, a także z najbliższym otoczeniem.”

dr med. Maryna Rubach

Członek Komitetu Leczenia Paliatywnego Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) Kierownik Oddziału Chemioterapii Dziennej Kliniki Onkologii i Chorób Wewnętrznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę