Gdy bliski choruje.

Poradnik dla rodzin i opiekunów osób z chorobą nowotworową.

Poradnik_8Publikacja jest skierowana do osób wspierających, które pomagają przejść bliskim przez terapię nowotworową.

Współpraca: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Licencja: National Cancer Institute of United States
Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Mariola Kosowicz

„Choroba nowotworowa osoby bliskiej to poważne wyzwanie psychofizyczne, emocjonalne, logistyczne i materialne dla całego systemu rodzinnego. Nierzadko konieczność niesienia pomocy osobie chorej wiąże się z wprowadzeniem wielu zmian w codziennym funkcjonowaniu każdego z członków rodziny. Oczekiwanie, że „dobra” rodzina powinna sobie z takim zadaniem poradzić bez problemów jest niesprawiedliwe, szczególnie w stosunku do tych rodzin, które czują się zagubione. Osoby wspierające, podobnie jak osoba chora, mają prawo do własnych przeżyć, lęków i frustracji. Każdy system rodzinny charakteryzuje się indywidualnym sposobem funkcjonowania w różnych sytuacjach, również w tych trudnych. Nie zawsze wypracowane wcześniej wzorce zachowań sprawdzają się w sytuacji kryzysu. Szczególnie wówczas, warto uświadomić sobie, że pozostając przy starych zachowaniach wprowadza się niepotrzebne problemy, konflikty, chaos i należy spróbować poszukać pomocy. Taką formą pomocy może być poradnik „Gdy bliski choruje. Poradnik dla rodzin i bliskich osób z chorobą nowotworową”, który w sposób dostępny akcentuje te problemy, z którymi może zetknąć się każda rodzina, która opiekuje się osobą przewlekle chorą. Osobiście mam nadzieję, że zawarte w poradniku myśli będą dla wielu osób początkiem do podjęcia dalszych kroków w drodze do zmian, dzięki którym choroba osoby bliskiej stanie się integrującym doświadczeniem dla całego systemu rodzinnego. Jestem przekonana, że warto pamiętać, że sama dobra wola nie wystarczy, aby pomóc drugiemu człowiekowi i sobie samemu.”

 Dr n. med. Mariola Kosowicz

Kierownik Poradni Psychoonkologii Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę