Leczenie onkologiczne w domu pacjenta.

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin.

Współpraca: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Opracowanie: dr hab. n. med. Barbara Radecka, prof. UO
Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Każda choroba przewlekła jest związana z poczuciem zagrożenia oraz stanowi wyzwanie w zakresie zachowania równowagi emocjonalnej i utrzymania społecznych więzi. Nowotwór nie jest wyjątkiem i należy wszelkimi sposobami dążyć do uzyskania prawidłowego funkcjonowania. Ogromną rolę odgrywa aktywny tryb życia i odpowiednia dieta. Niezwykle ważne jest spędzanie możliwie najdłuższego czasu w warunkach domowych i z osobami bliskimi, co pozwala zachować autonomię osobistą.

Ostatnie lata są okresem znacznego rozwoju możliwości leczenia chorych na nowotwory. Wprowadzane są nowe – bardziej skuteczne – leki przeciwnowotworowe oraz stosowane w postępowaniu wspomagającym (np. przeciwwymiotne lub zmniejszające zagrożenia związane z zakażeniami).

Jednocześnie coraz bardziej dostrzegana jest potrzeba umożliwienia chorym prowadzenia leczenia w warunkach ambulatoryjnych lub domowych. Opracowano wiele odpowiedników przeciwnowotworowych leków w postaci doustnej, wprowadzono możliwości stosowania leków drogą podskórną oraz z wykorzystaniem tzw. pomp infuzyjnych pozwalających na dożylne stosowanie leków w domu. Wymienione metody zmniejszają konieczność częstego przebywania w szpitalu i zwiększają niezależność chorych, a w konsekwencji poprawiają jakość życia osób poddawanych przewlekłemu leczeniu.

Poradnik poświęcony możliwościom przeciwnowotworowego leczenia w warunkach domowych,
którego autorem jest Profesor Barbara Radecka z Wojewódzkiego Centrum Onkologii w Opolu, zawiera opis możliwości poprawienia jakości życia chorych w związku z szerszym zakresem metod postępowania poza szpitalem. Należy podkreślić, że opisane są metody dostępne w Polsce.

Chciałbym, żeby metody przedstawione w poradniku były wykorzystywane często. Mam nadzieję, że Czytelnicy poradnika znajdą wiele informacji przydatnych i będą mogli częściej korzystać z dobrodziejstwa związanego z pobytem w domu również w czasie leczenia.

prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.
Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę