Niedokrwistość w chorobie nowotworowej

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tym zagadnieniu.

Współpraca: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Opracowanie: dr med. Magdalena Knetki-Wróblewska
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Niedokrwistość towarzysząca nowotworom jest jednym z najczęstszych powikłań – występuje u około 30% chorych w chwili ustalenia rozpoznania oraz dotyczy przynajmniej 60% chorych poddawanych leczeniu, przy czym może mieć różne nasilenie. Niedokrwistość może mieć wiele przyczyn, które wyznaczają sposoby postępowania. Najważniejszym problemem jest ścisły związek niedokrwistości z jakością życia chorych, która może ulec pogorszeniu w związku z objawami niedokrwistości (np. duszność, łatwe występowanie zmęczenia, bicie serca, brak apetytu, zaburzenia snu). Ważne jest zatem wczesne wykrywanie niedokrwistości oraz określanie przyczyn i podejmowanie odpowiedniego leczenia. Znaczenie właściwego rozpoznawania i postępowania w niedokrwistości u chorych na nowotwory jest również związane z niekorzystnym wpływem, jaki ma niedokrwistość na skuteczność niektórych metod leczenia przeciwnowotworowego (szczególnie – gorszy efekt radioterapii).
Poradnik pt.: „CO warto wiedzieć. Niedokrwistość w chorobie nowotworowej” spełni ważną rolę i dostarczy chorym wiarygodnych informacji, które – z kolei – zmniejszą poczucie zagrożenia i pomogą w lepszej współpracy chorych z lekarzami, pielęgniarkami oraz zmniejszy narażenie na korzystanie z informacji o niekonwencjonalnych metodach postępowania, które niejednokrotnie mogą niekorzystnie wpływać na rokowanie.
Wszystkim Czytelnikom życzę osiągnięcia sukcesu podczas pokonywania wyzwań związanych z chorobą.

Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę