Pielęgnacja pacjenta w chorobie nowotworowej.

Poradnik_5Zalecenia przedstawione w poradniku mogą być wykorzystywane zarówno w opiece szpitalnej lub hospicyjnej, jak również domowej.

Współpraca: Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Opracowanie merytoryczne: Mgr Danuta Antoniak, Mgr Małgorzata Pankowska, St. pielęgniarka Danuta Jankowska, Lic. pielęgniarstwa Justyna Bzowska, Mgr Monika Pawlak, St. pielęgniarka Danuta Grajda, Dr Karolina Pietruk, Mgr Magdalena Kaczorek, Mgr Monika Stoszewska

„Poradnik zatytułowany PIELĘGNACJA PACJENTA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ jest kolejnym opracowaniem, którego odbiorcą są Chorzy na nowotwory i Ich Rodziny. Poradnik powstał z inicjatywy i w ramach współpracy dwóch organizacji, które za cel mają udzielanie szeroko pojętego wsparcia chorym na nowotwory – FUNDACJI HOSPICJUM ONKOLOGICZNE ŚW. KRZYSZTOFA oraz FUNDACJI TAM I Z POWROTEM. Należy podkreślić, że obecny poradnik przygotowały Osoby o wieloletnim doświadczeniu oraz wiedzy i umiejętnościach w zakresie pielęgnacyjnej pomocy udzielanej chorym na  nowotwory. Chciałbym przekazać Autorom poradnika szczere wyrazy podziękowania i uznania. Zwiększenie liczby zachorowań na złośliwe nowotwory – głównie związane ze wzrostem populacji osób w zaawansowanym wieku i narażeniem na działanie szeregu czynników o szkodliwym działaniu – uzasadnia rozwijanie wielu obszarów opieki nad chorymi. Jednym z ważnych kierunków jest rozwój onkologii paliatywnej, która obejmuje szeroki zakres działań podejmowanych u chorych na nowotwory nieuleczalne. Zasadniczym celem paliatywnej opieki jest uzyskanie poprawy jakości życia chorych oraz zapewnienie wsparcia osobom żyjącym z rozpoznaniem nowotworu i rodzinom dotkniętych chorobą. W opiece paliatywnej niezwykle ważne jest postępowanie zgodne z obecną wiedzą, ale równie istotne jest uczestnictwo chorych w podejmowaniu wszelkich decyzji – chorzy poddawani opiece paliatywnej potrzebują rozwiązywania wielu problemów medycznych, ale również oczekują wsparcia i szacunku. Oba wymienione uwarunkowania – zgodność zaleceń z najnowszą wiedzą i zachowanie zasady podmiotowości chorych – zostały uwzględnione przez Autorów obecnego poradnika i stanowią o wysokiej wartości opracowania. Zalecenia przedstawione w poradniku mogą być wykorzystywane zarówno w opiece szpitalnej lub hospicyjnej, jak również domowej. Wymieniony aspekt ma dodatkowe znaczenie – najlepszym miejscem jest to, które zapewnia optymalną jakość życia. Wielu chorych na nowotwory przebywa w różnych okresach choroby w domu i wykorzystanie informacji zawartych w poradniku ma szczególne znaczenie w przypadku organizowania „szpitala w domu”. Poradnik wychodzi naprzeciw zasadzie, że najbardziej pożądane jest niesienie opieki paliatywnej do chorego, a nie odwrotnie. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej jest naukową organizacją zaangażowaną w wiele działań, których celem jest walka z nowotworami i ich następstwami. Jednym z obszarów zainteresowań jest paliatywna opieka nad chorymi na złośliwe nowotwory. Zrozumiałe jest – w związku z tym – objęcie patronatem wydania obecnego poradnika. Jestem przekonany, że poradnik PIELĘGNACJA PACJENTA W CHOROBIE NOWOTWOROWEJ będzie służył wszystkim – przede wszystkim chorym na nowotwory i rodzinom, ale również lekarzom i pielęgniarkom – w łagodzeniu i usuwaniu wielu następstw choroby.”

prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę