Po diagnozie.

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin.

Poradnik_1

Poradnik stanowi podstawową informację na temat choroby nowotworowej, rodzajów jej leczenia oraz sposobów pomocy psychologicznej pacjentom dotkniętym tą chorobą.

Współpraca: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Licencja: American Cancer Society
Konsultacja medyczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Konsultacja psychoonkologiczna: dr n. med. Mariola Kosowicz


„Poradnik Po Diagnozie jest przeznaczony dla pacjentów – osób, u których rozpoznany został nowotwór. Jest to poradnikiem, który przedstawia zwięźle i w sposób zrozumiały istotę chorób nowotworowych i zasady leczenia. Poradnik jest również czymś więcej – zawiera listę rad, które obejmują zasady codziennego postępowania chorych w obliczu wyzwań związanych z przebiegiem nowotworu i leczeniem. Codzienność każdego pacjenta – w trakcie leczenia i po jego zakończeniu – powinna w możliwie najmniejszym stopniu różnić się od życia które wiódł, będąc zdrowym. „Normalne” życie w obliczu choroby nowotworowej jest trudne (niekiedy – niemożliwe), ale zawsze należy dążyć do utrzymania możliwie największego podobieństwa do dawnego stanu (tzn. życia przed rozpoznaniem choroby) w każdym aspekcie. Wartość poradnika wynika z jasnego przekazu informacji oraz omówienia wielu problemów, które są często traktowane powierzchownie lub całkowicie pomijane podczas kolejnych wizyt w szpitalu lub przychodni. Relacje z dziećmi i innymi członkami rodziny lub znajomymi oraz wiele innych kwestii stanowią niezwykle ważny element w osiągnięciu sukcesu, jakim jest przywrócenie chorym możliwości normalnego życia po zakończeniu leczenia. Z perspektywy lekarza wiem, że powodzenie w wymienionych obszarach jest niemniej ważne od sukcesu mierzonego zniknięciem objawów nowotworu. Nowoczesne postępowanie wobec chorych na nowotwory obejmować powinno intensywne działanie przeciwnowotworowe (leczenie chirurgiczne, napromienianie lub chemioterapię) oraz leczenie wspomagające, w którym udzielanie wsparcia psychologicznego i socjologicznego ma podstawowe znaczenie. Jedynie kompleksowe podejście – uwzględniające leczenie samej choroby i wszystkich zaburzeń fizycznego oraz psychicznego funkcjonowania – może prowadzić do sukcesu, jakim jest wyleczenie nowotworu oraz powrót do normalnego życia. Wymienione cele są już możliwe do zrealizowania u bardzo wielu chorych.

Życzę wszystkim Czytelnikom sukcesu – powrotu do pełnego zdrowia w wymiarze fizycznym, psychicznym oraz społecznym. Nie wątpię, że poradnik Po Diagnozie przyczyni się do zwiększenia szansy powodzenia w Ich walce z nowotworem.”

Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę