Pomoc socjalna.

Przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową.

Poradnik_4Kompendium wiedzy dotyczących orzecznictwa rentowego i poza rentowego oraz zbiór praktycznych wskazówek dla pacjentów i personelu medycznego zagubionych w gąszczu specjalistycznego języka aktów prawnych.

Współpraca: Wielkopolskie Centrum Onkologii
Konsultacja merytoryczna: mgr Dorota Gołąb
Opracowanie: mgr Arkadiusz Spychała, mgr Ilona Wicberger

 

 

„Szanowni Państwo,

Z wielkim zadowoleniem powitałem powstanie Przewodnika dla pacjentów onkologicznych z zakresu pomocy społecznej. Jest on zbiorem wiedzy i doświadczeń zespołu pracowników socjalnych Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Nie jest on li tylko kompendium ustaw i przepisów dotyczących orzecznictwa rentowego i poza rentowego ale zbiorem praktycznych wskazówek dla pacjentów i personelu medycznego zagubionych w gąszczu specjalistycznego języka aktów prawnych i własnych emocji. Choroba nowotworowa stanowi poważne wyzwanie dla samego chorego, także dla interdyscyplinarnego zespołu, w którego skład wchodzą również bezpośrednio pracownicy socjalni zatrudnieni w placówkach lecznictwa zamkniętego oraz pośrednio w instytucjach pomocy społecznej. Opieka socjalna jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów związane z ich sytuacją ekonomiczną, często pogarszającą się w trakcie leczenia, z ich poczuciem bezpieczeństwa zaburzonym samym rozpoznaniem choroby nowotworowej. Jestem przekonany, że pomoc Wydawnictwa w stworzeniu Przewodnika pomoże pacjentom i ich rodzinom w niełatwej sytuacji choroby onkologicznej.”

 Prof. UM dr n. med. Andrzej Roszak

Ordynator Oddziału Radioterapii i Onkologii Ginekologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę