Radioterapia i Ty.

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin.

Poradnik nr 11

Poradnik adresowany do chorych zakwalifikowanych do napromieniania, zawiera pełną informację na temat szczegółów leczenia oraz występujących działań niepożądanych.

Współpraca: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Licencja: National Cancer Institute of United States
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Konsultacja psychoonkologiczna: dr n. med. Mariola Kosowicz

„Poradnik pt. „Radioterapia i Ty” – adresowany do chorych zakwalifikowanych do napromieniania – stanowi bardzo cenną inicjatywę. Radioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia chorych na nowotwory i w wielu sytuacjach może prowadzić do wyleczenia. Jednocześnie, radioterapia wiąże się z występowaniem szeregu specyficznych dla napromienianego obszaru działań niepożądanych, powodujących niejednokrotnie istotne dolegliwości i doraźnie obniżających jakość życia chorych. Wczesne odczyny popromienne mogą stanowić źródło dalszych powikłań, w tym takich, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet – w skrajnych przypadkach – życia. Należy pamiętać, że radioterapia może również skutkować odległymi następstwami, które również mogą negatywnie wpływać na jakość życia. Uzyskanie przez chorego pełnej informacji na temat szczegółów leczenia oraz ryzyka działań niepożądanych jest kluczowe. Odpowiednia modyfikacja stylu życia w trakcie napromieniania i po jego zakończeniu istotnie ogranicza ryzyko powikłań, co przekłada się korzystnie zarówno na spodziewane wyniki leczenia, jak też na jakość życia chorych. Oczywiście podstawowe informacje muszą być przekazywane przez lekarza prowadzącego i akceptowane przez chorego. Niejednokrotnie jednak brakuje czasu i możliwości na przekazanie szczegółowych informacji i pełne rozwianie wątpliwości, które mogą nurtować chorego. W tym zakresie poradnik „Radioterapia i Ty” może stanowić cenne uzupełnienie wiedzy dla chorych i ich rodzin. Informator napisany jest językiem prostym i zrozumiałym dla chorych oraz ich bliskich. Nie jest to język używany przez lekarzy. Publikacja jest jednak przeznaczona nie dla lekarzy, a dla chorych i stąd upraszczanie omawianych zagadnień nie stanowi wady, a niewątpliwą zaletę. Mam nadzieję, że informacje zawarte w poradniku będą przydatne i przyczynią się do lepszego przejścia przez chorych leczenia i okresu po jego zakończeniu.”

Prof. dr hab. med. Andrzej Kawecki
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Radioterapii Onkologicznej
Kierownik Kliniki Głowy i Szyi Centrum Onkologii – Instytutu Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę