Rak gruczołu krokowego.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tym zagadnieniu.

CWW_rak_gruczołu

Współpraca: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Licencja: National Cancer Institute of United States
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski, dr n. med. Roman Sosnowski

Obserwowany w ostatnich latach wzrost zachorowalności na raka gruczołu krokowego u mężczyzn w Polsce, spowodował przesunięcie tej choroby na drugie miejsce pod względem występowania po raku płuca i staje się poważnym problemem diagnostyczno-leczniczym.

Ostatni projekt Fundacji Tam i z Powrotem oraz Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej pt. „Co warto wiedzieć. Rak gruczołu krokowego” to niniejszy poradnik informacyjny dla pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Znajdują się w nim podstawowe wiadomości z zakresu diagnostyki, sposobów postępowania z rozpoznanym rakiem i występujących powikłań lub progresji choroby w trakcie i po leczeniu raka gruczołu krokowego. Podstawą tego opracowania są materiały edukacyjne przeznaczone dla pacjentów chorych na raka gruczołu krokowego przygotowane przez amerykański Narodowy Instytut Raka. Opracowanie to na pewno będzie się cieszyć dużym zainteresowaniem wśród chorych, ponieważ oprócz omówienia w sposób przystępny poszczególnych zagadnień związanych z diagnostyką, rodzajami terapii raka gruczołu krokowego, powikłaniami po leczeniu czy progresją choroby, zawiera również zestawy przygotowanych pytań ułatwiające pacjentom kontakt z lekarzem i zwiększające uzyskanie odpowiednich informacji na temat własnej choroby. Ciekawym i interesującym uzupełnieniem tego edukacyjnego tekstu jest dołączenie słowniczka informacyjnego wyrazów i określeń, które są potocznie używane w medycynie przez lekarzy, ale nie zawsze mogą być zrozumiałe dla pacjentów. Problemy związane z diagnostyką i leczeniem raka gruczołu krokowego u mężczyzn w Polsce były w ostatnich latach tematem opracowań informacyjnych z przeznaczeniem dla świadomej edukacji pacjentów zmagających się z tym poważnym schorzeniem, ale ten poradnik przedstawia wyjątkowo dużą wartość edukacyjną.

Cieszę się, że Fundacja Tam i z Powrotem prowadzi wspólnie z Polskim Towarzystwem Onkologii Klinicznej Program Edukacji Onkologicznej, który umożliwia pacjentom onkologicznym pogłębienie edukacji na temat swojej choroby i aktywną, świadomą współpracę z leczącymi lekarzami.

Coraz częściej mamy do czynienia z pacjentami i ich rodzinami, którzy posiadają już znaczną wiedzę na temat swojej choroby, ale nawet obszerne wiadomości uzyskiwane przez chorych najczęściej z Internetu, nie zawsze są właściwie przez pacjentów interpretowane. Dlatego oceniam bardzo wysoko każdą inicjatywę edukacyjną skierowaną dla pacjentów, która ułatwi chorym i lekarzom trudny proces leczenia pacjenta onkologicznego. Niniejsze opracowanie przedstawia znakomitą wartość merytoryczną omawianych zagadnień i doskonale się wpisuje w program edukacyjny dla pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Jako urolog jestem wdzięczny Fundacji i Konsultantom za przygotowanie poradnika i mam nadzieję, że ta inicjatywa odniesie duży sukces edukacyjny związany z dotarciem tego trudnego tematu do szerokiego grona odbiorców.

Życzę w przyszłości Zarządowi Fundacji Tam i z Powrotem podobnie efektywnych działań dla naszego społeczeństwa, ponieważ są one niezwykle potrzebne i przydatne dla poprawy sytuacji zdrowotnej naszych rodaków.

Prof. dr hab. n. med. Marek Sosnowski
Konsultant Krajowy w dziedzinie urologii

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę