Rak płuca.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tym zagadnieniu.

Współpraca: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Licencja: National Cancer Institute of United States
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski, dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska, dr n. med. Ewa Kalinka

Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem u mężczyzn i zajmuje drugie miejsce pod względem częstości występowania u kobiet. Stanowi również największe wyzwanie w onkologii z powodu niekorzystnego rokowania – jedynie w przypadku wczesnego rozpoznania i możliwości zastosowania chirurgicznego leczenia istnieje szansa wyleczenia. Rak płuca jest chorobą, której można zapobiegać – podstawowym czynnikiem przyczynowym jest działanie składników dymu tytoniowego i wyeliminowanie czynnego palenia papierosów oraz narażenia osób niepalących na szkodliwe substancje dymu stanowi najskuteczniejszą metodę zapobiegania. Istotne znaczenie ma zwracanie uwagi na objawy, które mogą sugerować obecność raka płuca – przykładami mogą być zmiany charakteru kaszlu lub częste zakażenia układu oddechowego u osób palących papierosy. Wymienione i inne objawy uzasadniają wykonanie badań, które pozwolą wyjaśnić przyczynę. Jeżeli badania potwierdzą obecność raka płuca, zasadnicze znaczenie ma zastosowanie właściwego leczenia.
Poradnik pt. „Co warto wiedzieć. Rak płuca” zawiera ważne informacje na temat przyczyn i istoty wspomnianego nowotworu oraz wiele wskazówek dotyczących postępowania w czasie i po zakończeniu leczenia. Szanse powodzenia leczenia chorych na raka płuca zależą w znacznym stopniu od sprawnego przeprowadzenia leczenia, co z kolei jest wielokrotnie uwarunkowane prowadzeniem odpowiedniego trybu życia. Niezwykle ważne jest to, aby chorzy rozumieli cel i zasady leczenia. Współpraca chorego z zespołem leczącym stanowi bardzo istotny warunek przeprowadzenia leczenia bez zakłóceń. Świadomość istoty leczenia i sposobów unikania lub zmniejszania stopnia nasilenia powikłań zwiększa szansę prawidłowej realizacji leczenia.
Uważam, że poradnik „Co warto wiedzieć. Rak płuca” będzie pomocny dla wielu chorych oraz przyczyni się do zwiększenia szansy osiągnięcia sukcesu w walce z chorobą, czego Wszystkim życzę!

Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę