Układ pokarmowy. Powikłania w leczeniu onkologicznym.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tym zagadnieniu.

Współpraca: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Opracowanie: dr med. Magdalena Knetki-Wróblewska, dr med. Marta Olszyna-Serementa
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Postępowanie prowadzone u chorych na nowotwory powinno polegać na stosowaniu leczenia przeciwnowotworowego oraz wspomagającego. Działania przeciwnowotworowe wspomagające należy stosować równocześnie z wykorzystaniem wszystkich – obecnie dostępnych – metod. Celem wspomagającego postępowania jest opanowanie – całkowite lub przynajmniej częściowe – objawów  związanych z chorobą oraz niepożądanych działań wywołanych przez leczenie przeciwnowotworowe, które są często nieuniknione. Ostateczny sukces leczenia zależy w znacznym stopniu od postępowania wspomagającego, które należy dostosować do indywidualnych potrzeb chorych z uwzględnieniem charakterystyki używanych metod postępowania przeciwnowotworowego.

Pamiętać należy, że leczymy osoby chore – nie należy ograniczać się wyłącznie do niszczenia nowotworu i celem powinno być poprawienie jakości życia chorych. Dolegliwości i objawy ze strony układu pokarmowego są bardzo częstym i poważnym problemem podczas leczenia przeciwnowotworowego – mogą być następstwem każdej z wykorzystywanych metod i stanowią problem, który – w przypadku nieprawidłowego postępowania – może mieć niekorzystny wpływ na rokowanie.

Prawidłowość postępowania wspomagającego w przypadku nudności i wymiotów oraz innych objawów ze strony układu pokarmowego zależy w równym stopniu od działań lekarzy i pielęgniarek oraz samych chorych. Współczesna onkologia jest w stanie zapobiegać lub zmniejszać nasilenie objawów, ale istotne znaczenie ma również prawidłowy styl życia chorych (np. przestrzeganie odpowiednich zaleceń dietetycznych i dbanie o higienę jamy ustnej) i wczesne reagowanie na niepokojące sygnały. Warto zwrócić uwagę na znaczenie utrzymania dobrej komunikacji między lekarzami i pielęgniarkami oraz chorymi.

Obecny poradnik stanowi zbiór informacji o poszczególnych problemach związanych z układem pokarmowym i zwraca szczególną uwagę na właściwe zachowania osób poddawanych chemioterapii lub radioterapii. Autorki przygotowały poradnik w sposób przystępny oraz z uwzględnieniem postępowania w najważniejszych problemach. Mam nadzieję, że poradnik ułatwi przebycie zaplanowanego leczenia i będzie pomocny w uzyskaniu lepszego wyniku.

Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę