O programie

Ogólnopolski Program upowszechniania i propagowania wiedzy o chorobie nowotworowej.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Doświadczenia wielu krajów wskazują, że na poprawę populacyjnych wskaźników zdrowotnych (zachorowalność, umieralność, struktura zgonów) mają wpływ działania skierowane do dużych grup społeczeństwa.

W Polsce nadal nie są doceniane możliwości związane z edukacją zdrowotną, co dotyczy – przede wszystkim – działań z zakresu profilaktyki pierwotnej na poziomie indywidualnym (interwencja zdrowotna lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) i populacyjnym (szeroko zakrojone programy edukacyjne skierowane zarówno do całego społeczeństwa, jak również do wybranych grup, czyli młodzieży szkolnej, mieszkańców małych miast i wsi, osób z niższym wykształceniem).

Kierując się poczuciem odpowiedzialności i chęcią rozwoju metod wspierania chorych na nowotwory i ich rodzin, środowiska medycznego, wolontariuszy, a także będąc świadomymi potrzeby współdziałania – Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i Fundacja „Tam i z powrotem” rozpoczęły w 2014 roku realizację Programu Edukacji Onkologicznej.

Program jest kontynuacją oraz rozwinięciem o nowe zagadnienia, grupy docelowe i szkolenia, z sukcesem prowadzonej przez Fundację „Tam i z powrotem” od ponad dwóch lat akcji wydawniczej „Razem zwyciężymy raka!”.

PEO loga napisem

CELE PROGRAMU

Program Edukacji Onkologicznej ma na celu upowszechnianie i propagowanie wiedzy o nowotworach, edukację osób zdrowych i osób z grupy podwyższonego ryzyka, osób chorych na nowotwory, ich rodzin i bliskich, a także wsparcie fachową wiedzą pracowników medycznych oraz wolontariuszy.

 

KOMISJA DS. PROGRAMU EDUKACJI ONKOLOGICZNEJ

Nad poprawnością merytoryczną prowadzonych działań w ramach Programu pełni kontrolę Komisja ds. Programu Edukacji Onkologicznej, w której skład wchodzą:

Prof. dr hab. med. Piotr Wysocki
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz
Dr med. Maryna Rubach
Dr med. Janusz Meder
Dr n. med. Mariola Kosowicz
Mgr Dorota Gołąb
Antoni Rodowicz

KOORDYNATOR

Koordynatorem Programu Edukacji Onkologicznej jest firma PRIMOPRO. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących współpracy, zapraszamy do kontaktu.

 

PODZIĘKOWANIA

Do współpracy przy realizacji programu zaproszeni zostali Partnerzy oraz Sponsorzy, bez których wsparcia nie byłaby możliwa kontynuacja założeń programowych.

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania programu oraz jego rozwoju.

 

Organizatorzy Programu Edukacji Onkologicznej

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę