Badania kliniczne.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tym zagadnieniu.

CWW_badania_klinmiczne

Współpraca: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Opracowanie: dr med. Magdalena Knetki-Wróblewska
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Badania kliniczne stanowią podstawowy czynnik dla postępu wiedzy w naukach medycznych (w tym – w onkologii) i są realizowane w ściśle określonych warunkach prawnych i etycznych. Jednym z podstawowych celów prowadzenia badań klinicznych jest zapewnienie pacjentom dostępu do nowych sposobów terapii. Poradnik Programu Edukacji Onkologicznej „Badania kliniczne” stanowi kompendium niezbędnej wiedzy dla pacjentów, którzy podejmują się uczestniczenia w badaniach klinicznych i ich rodzin. To ważne, bo polscy chorzy wciąż zbyt rzadko mają szansę na uczestniczenie w badaniach nad nowymi terapiami, poradnik ten może stanowić krok naprzód do zmiany tej sytuacji.

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę