Chemioterapia i Ty.

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową.

Poradnik_6Poradnik wskazuje najlepsze sposoby postępowania podczas leczenia i pozwala zastosować metody odpowiednie dla poszczególnych rodzajów chemioterapii w celu zmniejszenia dokuczliwości powikłań.

Współpraca: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Licencja: National Cancer Institute of United States
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

„Chemioterapia jest jedną z podstawowych metod leczenia chorych na nowotwory. W niektórych nowotworach chemioterapia jest stosowana – samodzielnie lub łącznie z leczeniem chirurgicznym lub radioterapią – w celu uzyskania wyleczenia, a w wielu innych przypadkach pozwala na uzyskanie zmniejszenia dolegliwości i objawów oraz wydłużenie życia. Chemioterapia jest związana z występowaniem niepożądanych objawów (powikłań), które u części chorych mogą mieć znaczne nasilenie i powodować zakłócenie przebiegu leczenia. Okresowe lub bezterminowe przerwanie chemioterapii może zmniejszyć szanse powodzenia leczenia i ograniczenia nasilenia powikłań. Łagodzenie powikłań chemioterapii (często bardzo znaczne) można uzyskać przez zastosowanie odpowiednich leków oraz prowadzenie właściwego trybu życia (np. dostosowanie do sytuacji diety, utrzymanie zasad higieny osobistej, prowadzenie umiarkowanej aktywności fizycznej, prowadzenie działalności zawodowej, rozsądne korzystanie z rozrywek). Przestrzeganie zaleceń dotyczących trybu życia jest nierzadko trudne, ponieważ choroba – w opinii wielu osób – wiązać się powinna z ograniczeniem lub zaniechaniem wcześniejszych nawyków i działań. Poradnik Chemioterapia i Ty” wskazuje najlepsze sposoby postępowania podczas leczenia i pozwala zastosować metody odpowiednie dla poszczególnych rodzajów chemioterapii w celu zmniejszenia  dokuczliwości powikłań. Poradnik stanowi wartościowe uzupełnienie rozmów i porad, które chorzy mogą uzyskać od lekarzy oraz pielęgniarek. Przystępna forma (np. wykorzystywanie nazewnictwa zrozumiałego dla każdego odbiorcy) jest niewątpliwą zaletą poradnika. W wielu sytuacjach porady wskazują na konieczność uzyskania dodatkowych informacji od pracowników ochrony zdrowia. Zalecenia przedstawiają również najlepsze sposoby postępowania rodzin i opiekunów chorych. Życzę wszystkim chorym, żeby lektura poradnika była pomocą w możliwie najlepszym przebyciu leczenia. Chemioterapia jest wartościowym postępowaniem i nie powinna w każdym przypadku wiązać się z bardzo uciążliwymi doznaniami.”

prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę