Chłoniak Hodgkina

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tym zagadnieniu.

Współpraca: Klinika Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Opracowanie: dr n.med. Ewa Paszkiewicz-Kozik
Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. med. Jan Walewski, Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Treść tego poradnika oparta jest na wieloletniej wiedzy teoretycznej i praktycznej, na codziennych doświadczeniach w pracy z chorymi na chłoniaka Hodgkina.

Nic nie zastąpi rozmowy pacjenta z lekarzem. Tylko w czasie otwartej rozmowy z lekarzem prowadzącym pacjent może dowiedzieć się, czym jest jego choroba, jak będzie wyglądało leczenie, jakie są widoki na wyleczenie i z jakimi działaniami niepożądanymi trzeba się liczyć. Jest to też wyjątkowa okazja, aby rozbroić lęki i rozwiać uprzedzenia, dlatego warto o wszystkim powiedzieć i poprosić lekarza o ustosunkowanie się.

Oczywiście, lekarzowi zawsze brakuje czasu na wyczerpującą rozmowę, ale nie należy rezygnować i trzeba nalegać, aby jednak ten czas się znalazł. Jest to czas zainwestowany w dobry przebieg przyszłego leczenia. Poradnik taki jak ten może stanowić pomoc w rozmowie z lekarzem, ponieważ dostarcza ogólnej wiedzy o chorobie i leczeniu, a więc na szereg pytań znajdziecie już w nim odpowiedź. Pozostałe pytania będzie łatwiej sprecyzować i zrobić „krótką listę tematów” dla lekarza, na które koniecznie powinien odpowiedzieć. Warto też przeczytać poradnik, aby nabrać chociaż trochę dystansu do swojej choroby i wyzwolić się ze stresu i lęku, a przyjąć konieczność leczenia z ufnością.

Prof. dr hab. med. Jan Walewski
Dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę