Gdy nowotwór powraca.

Poradnik dla osób z nawrotem choroby i ich bliskich.

Informacja o nawrocie choroby nowotworowej należy do najtrudniejszych, jakie możemy otrzymać. Poradnik zawiera wskazówki jak odnaleźć się w tej nowej, niezwykle trudnej sytuacji.

Współpraca: Wielkopolskie Centrum Onkologii
Licencja: National Cancer Institute of United States
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Konsultacja psychoonkologiczna: mgr Marta Zagozda, mgr Katarzyna Cieślak, mgr Dorota Gołąb
Konsultacja prawna: Michałowski Stefański Adwokaci spółka komandytowa

„Prawdopodobnie informacja o nawrocie choroby nowotworowej należy do najtrudniejszych, jakie możemy otrzymać. Nasze nadzieje związane z uzyskaniem skutecznej pomocy medycznej, nadzieje a  odzyskanie pełnego zdrowia okazują się być niespełnione. Pamiętamy wszystkie trudności związane z dotychczasową terapią, obawiamy się tego, czy nowe, kolejne formy leczenia mogą być jeszcze dla nas pomocne. Boleśnie odczuwamy własne wątpliwości i lęki.

Jesteśmy świadomi rozpaczy naszych bliskich. Dlatego tak bardzo cenny jest kolejny poradnik wydany w ramach Programu Edukacji Onkologicznej pt.: „Gdy nowotwór powraca”. Wszelkie informacje na temat tego, jak odnaleźć się w tej nowej, niezwykle trudnej sytuacji postrzegam jako bardzo potrzebne i użyteczne.

Szczególnie wartościowe wydają się być rozdziały dotyczące komunikacji z lekarzem, sposobów postępowania w przypadku odczuwania dolegliwości bólowych, koncentrowania się na tych sferach życia, których choroba nam nie odebrała. Fragment dotyczący reakcji emocjonalnych w sytuacji nawrotu choroby może nas upewnić w tym, jak bardzo przeżywane trudności są powszechne, charakterystyczne także dla innych chorych.

Doceniam rozdział o relacjach pacjentów z ich bliskimi, w tym z dziećmi, tym bardziej, że autorzy poradnika wskazują na zachowania pomocne w kontakcie z dziećmi zależnie od ich wieku.

Życzę Państwu, aby Poradnik pomógł zmniejszyć przeżywane w związku z progresją choroby: lęk i bezradność. Przede wszystkim jednak bardzo życzę tego, by zastosowana przez Państwa lekarzy terapia okazała się skuteczna i by odzyskali Państwo podstawy do nadziei, na dobry czas spędzony w otoczeniu bliskich, kochanych osób.”

mgr Dorota Gołąb
Kierownik Pracowni Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę