Immunoterapia

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tym zagadnieniu.

immuno_okl wwwWspółpraca: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Opracowanie: dr n. med. Ewa Kalinka-Warzocha
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Jednym z najważniejszych osiągnięć onkologii w ostatnich kilku latach było wprowadzenie do klinicznej praktyki metod leczenia, które wykorzystują możliwości oddziaływania na mechanizmy układu odpornościowego. Wymienione metody są określane nazwą immunoterapii. Immunoterapia nie jest całkowicie nową metodą leczenia – już w latach 80. i 90. ubiegłego wieku rozpoczęto stosowanie różnych metod pobudzania lub modyfikowania mechanizmów układu odpornościowego, ale uzyskiwane wyniki nie były zadowalające.
Dopiero postęp w zakresie zrozumienia złożonych mechanizmów immunologicznego nadzoru w organizmie ludzkim, jaki dokonał się w ostatnim czasie, pozwolił opracować nowe leki o działaniu na układ odporności. Wspomniane leki pozwoliły uzyskać bardzo istotną poprawę wyników leczenia chorych na kilka nowotworów (np. czerniak). Ważne jest to, że często znalazły zastosowanie w sytuacjach ograniczonych możliwości dotychczasowego leczenia. Immunoterapia stale rozwija się i każdy rok przynosi nowe zastosowania. Bardzo cenna – z punktu widzenia chorych – jest długotrwałość korzyści, jakie mogą być następstwem immunoterapii (odpowiedzi na leczenie trwają zwykle przez wiele miesięcy, a w niektórych przypadkach są dłuższe). Wskaźniki jakości życia chorych, którzy uzyskują odpowiedzi na immunoterapię, są zwykle lepsze niż u osób poddawanych tradycyjnej chemioterapii.
Niezwykle istotne jest prawidłowe kwalifikowanie chorych do immunoterapii oraz właściwe nadzorowanie procesu leczenia – immunoterapia cechuje się występowaniem bardzo charakterystycznych działań niepożądanych, które – na szczęście – rozpoznane wcześnie i prawidłowo leczone nie powinny być przyczyną przerwania terapii u większości chorych. Wartość obecnego poradnika wynika z wyjaśnienia istoty immunoterapii oraz – przede wszystkim – przedstawienia możliwych działań ubocznych i sposobów właściwego postępowania. Poradnik przedstawia możliwe zastosowania, ale należy pamiętać o stałym rozwoju immunoterapii i możliwości pojawienia się nowych wskazań – obecny poradnik będzie wymagał stałego aktualizowania z wzbogaceniem informacji.
Zwiększenie szans chorych będzie z pewnością możliwe dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu immunoterapii. Jestem przekonany, że przyszłość przeciwnowotworowego leczenia jest związana z kojarzeniem immunoterapii z innymi metodami postępowania.

Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii–Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę