Moja rehabilitacja.

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin.

 

Poradnik nr 12Poradnik jest cenną pozycją książkową zwracającą uwagę na niedoceniany w naszym kraju problem przywracania sprawności psychofizycznej utraconej w wyniku choroby nowotworowej.

Współpraca: Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Opracowanie: prof. dr hab. n. kf Marek Woźniewski
Konsultacja merytoryczna: Andrzej Kaiser

„Wydany w ramach Programu Edukacji Onkologicznej poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin „Moja rehabilitacja” jest cenną pozycją książkową zwracającą uwagę na niedoceniany w naszym kraju problem przywracania sprawności psychofizycznej utraconej w wyniku choroby nowotworowej. Każdy lekarz zajmujący się terapią w onkologii powinien uwzględniać w planowaniu leczenia rehabilitację, a współpraca naszych pacjentów i ich rodzin w tym zakresie jest kluczowa w procesie właściwego leczenia oraz powrotu do pełnego życia społecznego po jego zakończeniu. Istotnym elementem poradnika jest obalenie mitów wokół fizykoterapii i korzystania chorych na nowotwory z rehabilitacji uzdrowiskowej. Zabiegi takie odmawiane często chorym w trakcie lub po leczeniu onkologicznym są niezbędne, np. w celu przeciwdziałania czy leczenia obrzęku chłonnego po operacjach w obrębie grup węzłów chłonnych lub związanych z zastosowaniem radioterapii. Nie ma również racjonalnych, popartych dowodami naukowymi przesłanek związanych z obawami przed możliwością korzystania z opieki uzdrowiskowej po leczeniu nowotworu. Niezwykle ważne są również zawarte w poradniku szczegółowe propozycje treningowe w trakcie terapii onkologicznej. Poradnik jest przygotowany w sposób bardzo przystępny i z pełnym przekonaniem rekomenduję go dla każdej placówki onkologicznej w naszym kraju.”

Prof. dr hab. med. Piotr Rutkowski
Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków
Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej

 

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę