Prawa Pacjenta.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tym zagadnieniu.

Współpraca: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Opracowanie: mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, mec. Barbara Trabszys, Kieszkowska Rutkowska Kolasiński Kancelaria Prawna sp. j.
Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Edukacja pacjentów w zakresie praw pacjenta jest jednym z kluczowych elementów procesu podnoszenia standardu świadczeń opieki zdrowotnej. Im lepiej pacjent będzie poinformowany, tym chętniej będzie współpracował z personelem medycznym, nawiązując partnerską relację, opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu.

Wiedza jednak na temat praw pacjentów jest nadal niewystarczająca. Badania przeprowadzone przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej potwierdzają wyraźny brak wiedzy w tym zakresie. Z badań wynika, że niemal połowa osób nie wie, że prawa pacjenta w ogóle istnieją, a tylko 11% potrafi wymienić jakiekolwiek swoje prawa. Te same badania pokazują, że zdecydowana większość (76%) chciałaby się dowiedzieć więcej o przysługujących im prawach. Niezależnie jednak od poziomu wiedzy zdecydowanie przeważa opinia, że prawa pacjenta są stosunkowo rzadko przestrzegane w praktyce.

Dlatego też od początku swojego istnienia naszą misją jest wspieranie rozwiązań systemowych ukierunkowanych na poprawę sytuacji pacjentów, a podstawowym celem, który przyświeca naszym działaniom jest edukacja skierowana do pacjentów oraz środowiska medycznego mająca na celu upowszechnienie informacji o przysługujących wszystkim chorym prawom.

Publikacja „Co warto wiedzieć. Prawa Pacjenta” – wydana w ramach Programu Edukacji Onkologicznej – docierając do szerokiego grona odbiorców pomoże w upowszechnianiu wiedzy na temat praw pacjenta i będzie istotnym elementem podnoszącym kompetencje pacjentów w tym zakresie.

Igor Grzesiak
Członek Zarządu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę