Przerzuty nowotworowe w kościach.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tym zagadnieniu.

CWW_przerzuty

Współpraca: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej

Opracowanie: Prof. dr hab. n. med. Anna Niwińska, dr n. med. Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Przerzuty do kości stanowią jedną z najczęstszych lokalizacji rozsiewu choroby nowotworowej. Ich pojawienie się wpływa na zmianę rokowania chorego, pogorszenie jakości życia, jak również może być ostrym stanem zagrożenia życia. Poradnik w jasny i przejrzysty sposób został podzielony na część ogólną poświęconą podziałowi, budowie i funkcji kości oraz na część szczegółową. Część szczegółowa obejmuje symptomatologię, diagnostykę obrazową i leczenie przerzutów do kości. Omówiono pojęcie niepożądanych zdarzeń kostnych (ang. Skeletal Related Events, SRE) oznaczające pojawienie się złamań patologicznych, zespołu ucisku rdzenia kręgowego, konieczności zastosowania paliatywnej radioterapii, chirurgii a także hyperkalcemii. Omówiono metody ich zapobiegania z zastosowaniem bisfosfonianów i denosumabu. W krótki i treściwy sposób przypomniano zasady leczenia przeciwbólowego.

Prezentowany poradnik “Przerzuty nowotworowe w kościach” zawiera bardzo istotne informacje będące źródłem wiedzy nie tylko dla pacjentów, ale również lekarzy praktyków: chirurgów, onkologów klinicznych i radioterapeutów. Powinien być niezbędnym elementem biblioteczki podręcznej każdego lekarza opieki podstawowej.

Ze względu na interdyscyplinarny charakter może być wykorzystany przez studentów medycyny i lekarzy odbywających szkolenia podyplomowe.

 

Prof. n. dr hab. med. Dariusz M. Kowalski
Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę