Rak wątroby.

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tym zagadnieniu.

Rak watroba

Współpraca: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Licencja: National Cancer Institute of United States
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Rak wątroby jest jednym z najczęściej występujących na świecie nowotworów, ponieważ – pod względem liczby zachorowań – zajmuje piąte miejsce. Liczba zachorowań na raka wątroby stale wzrasta i obecnie na świecie wynosi przynajmniej 800 000 rocznie. Polska nie należy do krajów o najwyższym wskaźniku zachorowalności na raka wątroby, ale problem związany z omawianym nowotworem staje się coraz większy. W Polsce – podobnie do innych krajów Europy – rak wątroby jest najczęściej rozpoznawany u osób między 50. i 60. rokiem życia. Wymienione uwarunkowania – stały wzrost zachorowalności i rozpoznawanie u osób czynnych zawodowo – uzasadnia przygotowanie poradnika, który przekazuje podstawowe informacje o raku wątroby. Najważniejszym uzasadnieniem jest fakt istnienia znanej przyczyny, jaką jest pozapalna marskość wątroby. U osób, u których stwierdzono marskość wątroby wskutek przebytego zapalenia wirusowego lub – rzadziej – poalkoholową, uzasadnione jest prowadzenie regularnego nadzorowania w kierunku wczesnego wykrycia raka wątroby. Wspomniane nadzorowanie polega na wykonywaniu – u osób z rozpoznaną wcześniej marskością – badania ultrasonograficznego wątroby w odstępach 6-miesięcznych. Należy mieć nadzieję, że coraz więcej zachorowań na raka wątroby będzie wykrywanych w okresie wczesnym i możliwe będzie stosowanie chirurgicznego leczenia radykalnego z dużymi szansami uzyskania wyleczenia. W przypadku bardziej zaawansowanych postaci raka wątroby ważne jest stosowanie innych form leczenia, których zakres systematycznie zwiększa się i stwarza coraz szersze możliwości uzyskania wartościowych wyników.

Zachęcam do przeczytania obecnego poradnika, który dostarcza wiele istotnych informacji na temat przyczyn, objawów i rozpoznawania raka wątroby oraz przekazuje niezbędne wiadomości dotyczące leczenia i opieki podczas choroby.

 

Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Konsultant Krajowy w dziedzinie Onkologii Klinicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

 

 

 

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę