Szpiczak plazmocytowy

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tym zagadnieniu.

Współpraca: Klinika Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii–Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Opracowanie: dr n.med. Agnieszka Druzd-Sitek
Konsultacja merytoryczna: prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Szpiczak plazmocytowy należy do trzech najczęściej występujących chorób nowotworowych układu limfoidalnego (ponad 1 500 nowych zachorowań rocznie w Polsce). Chociaż występuje głównie u osób w wieku ponad 60 l., to może wystąpić w znacznie młodszym wieku. Zdarza się, że jej początek jest podstępny i bywa wykrywana przypadkowo (nieprawidłowe wyniki badan krwi), ale częściej powoduje poważne dolegliwości – uszkodzenia kostne, dysfunkcję nerek, niedokrwistość. Zarówno podstępność początku choroby, jak i daleko idące konsekwencje zdrowotne sprawiają, że trafna i sprawna diagnostyka ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia właściwego postępowania. Powinno to nastąpić w ośrodku o odpowiedniej kompetencji pod kierunkiem doświadczonego lekarza.

Ten Poradnik powinien zapewnić orientację w ścieżkach opieki zdrowotnej, które prowadzą do celu. Celem jest optymalna opieka specjalistyczna, a możliwości i skuteczność leczenia istotnie wzrosły w ostatnich latach. Nie wszystkie nowe i obiecujące metody są już zaaprobowane i dostępne. Wybór optymalnego leczenia dla poszczególnej osoby musi uwzględniać wiele kryteriów dotyczących stanu samej choroby, jaki i stanu zdrowia pacjenta i czynników rokowniczych. Dokonanie tego wyboru jest oczywiście przede wszystkim zadaniem lekarza, ale niekiedy wskazania mają charakter względny i potrzebne jest włączenie pacjenta do procesu podejmowania decyzji, z uwzględnieniem jego lub jej własnych nastawień do choroby i potencjalnego leczenia.

Dlatego też, niezwykle istotna jest skuteczna komunikacja między pacjentem i lekarzem, na którą często brakuje czasu i miejsca. Poradnik może tu być pomocą przez zarysowanie tematów do wyczerpującej rozmowy z lekarzem.

 

Prof. dr hab. med. Jan Walewski
Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę