Zakażenia wirusowe u pacjentów z chorobą nowotworową

Wszystko co powinieneś wiedzieć o tym zagadnieniu.

Współpraca: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Opracowanie: Prof. nadzw. dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz
Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski

Poradnik „Co warto wiedzieć. Zakażenia wirusowe u pacjentów z chorobą nowotworową” został przygotowany w okresie epidemii koronawirusowej w celu wyjaśnienia chorym na nowotwory istoty zakażeń wirusowych oraz zasad postępowania, które powinny pomóc chorym w utrzymaniu prawidłowego prowadzenia diagnostyki oraz leczenia.

Chorzy na nowotwory należą do grupy osób bardziej podatnych na powikłania związane z zakażeniami wirusowymi, co uzasadnia stosowanie postępowania zapobiegawczego oraz sprawnego wykrywania infekcji i odpowiedniego leczenia. Z drugiej strony, osoby z podejrzeniem nowotworu nie powinny – pod żadnym pozorem – rezygnować z uzyskiwania porad lekarskich. Osoby, u których zostało rozpoczęte postępowanie diagnostyczne lub leczenie przeciwnowotworowe powinny bezwzględnie kontynuować zaplanowane badania, a leczenia nie należy przerywać lub odraczać. Bardzo ważne jest utrzymywanie prozdrowotnych zachowań (np. właściwa dieta i odpowiednia aktywność fizyczna), co pozwala poprawić odporność organizmu i zmniejszyć ryzyko zakażenia w przypadku osób z rozpoznaniem nowotworu.

Informacje umieszczone w poradniku dotyczą nie tylko zakażenia koronawirusem, ale również uwzględniają szerokie spektrum infekcji wirusowych – niektóre spośród wymienionych infekcji ma znaczenie przyczynowe w przypadku nowotworów lub może mieć istotny wpływ na przebieg leczenia przeciwnowotworowego. Zakażenia wirusowe nie powinny ograniczać możliwości leczenia chorych na nowotwory, ale wskazane jest w uzasadnionych medycznie sytuacjach wprowadzanie racjonalnych modyfikacji i stosowanie metod wspomagających będącego integralną częścią postępowania przeciwnowotworowego.

Dziękuję i gratuluję Autorowi poradnika, którym jest Profesor Krzysztof Tomasiewicz z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Treść poradnika jest odbiciem ogromnego doświadczenia Autora, a jednocześnie w sposób przystępny przedstawia zagadnienia zapobiegania i rozpoznawania oraz leczenia w przebiegu zakażeń wirusowych. Jestem przekonany, że poradnik będzie bardzo przydatny dla Chorych w okresie epidemii koronawirusa oraz po jej ustąpieniu.

prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej.
Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę