Żywienie a choroba nowotworowa.

Poradnik dla pacjentów z chorobą nowotworową i ich rodzin.

Poradnik_7W poradniku zawarte zostały wskazówki i zalecenia dotyczące aspektów żywieniowych, opracowane zgodnie z obecnym stanem wiedzy i porządkujące olbrzymią liczbę informacji w tym zakresie.

Współpraca: Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła
Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. med. Mirosław Jarosz
Opracowanie: mgr Iwona Sajór

„W ostatnim czasie coraz częściej podkreśla się, że prawidłowy sposób żywienia stanowi jeden z ważnych elementów wspomagających leczenie onkologiczne. Jednak rzetelna wiedza w tym zakresie nie jest wystarczająco rozpowszechniona wśród chorych na nowotwory oraz osób opiekujących się nimi. Co więcej, pacjenci poszukując informacji na ten temat, często znajdują sprzeczne zalecenia lub różnorodne doświadczenia innych chorujących, co utrudnia im obiektywne spojrzenie na własne problemy żywieniowe. Wielu pacjentów boryka się z postępującą utratą masy ciała, niedożywieniem, zaburzeniami łaknienia, problemami ze strony przewodu pokarmowego. U znacznej części z nich może rozwinąć się zespół wyniszczenia nowotworowego, który jest główną przyczyną zgonu nawet 30% chorych na niektóre rodzaje nowotworów. Szczególnie ważne jest zatem, aby pacjenci i ich rodziny otrzymywali informacje na temat właściwego sposobu żywienia w czasie choroby nowotworowej w możliwie jak najkrótszym czasie od postawienia rozpoznania. Zwiększenie świadomości na temat właściwego sposobu żywienia w czasie choroby i odpowiednio dopasowanej aktywności fizycznej może wpłynąć na poprawę stanu odżywienia pacjentów onkologicznych, poprawić tolerancję leczenia, zapobiegać rozwojowi wyniszczenia nowotworowego, a przez to poprawić jakość ich życia i wydłużyć czas przeżycia. W poradniku zawarte zostały wskazówki i zalecenia dotyczące aspektów żywieniowych, opracowane zgodnie z obecnym stanem wiedzy i porządkujące olbrzymią liczbę informacji w tym zakresie. Mamy nadzieję, że pozycja ta pozwoli zrozumieć rolę żywienia w chorobach nowotworowych i będzie wsparciem dla pacjentów i ich rodzin w zmaganiu się z chorobą.”

 prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz, mgr inż. Iwona Sajór

Klinika Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia, Zespół Oddziałów Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę