Akademia Pielęgniarstwa Onkologicznego

Komisja ds. Programu Edukacji Onkologicznej widząc wzrastającą rolę pielęgniarek onkologicznych w procesie opieki nad chorymi na nowotwory, podjęła decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu wsparcie edukacyjne tej grupy pracowników medycznych w Polsce.

Utworzono Ogólnopolską Akademię Pielęgniarstwa Onkologicznego, której celem jest wspieranie edukacji i rozwoju zawodowego pielęgniarek onkologicznych w całej Polsce.

STRATEGICZNE CELE AKADEMII:

  1. Budowanie platformy rozwoju zawodowego pielęgniarek.
  2. Szkolenie liderów pielęgniarstwa onkologicznego.
  3. Promowanie edukacji onkologicznej.
  4. Wykształcenie umiejętności pozwalających na efektywne porozumienie z pacjentem oraz jego edukację.
  5. Rozwój technik komunikacji w zespole medycznym.
  6. Szerzenie wiedzy onkologicznej.
  7. Angażowanie liderów pielęgniarstwa onkologicznego w rozwój Akademii.

Działania Akademii Pielęgniarstwa Onkologicznego mają charakter ogólnopolski i obejmują swoim zasięgiem wszystkie ośrodki onkologiczne. Planowana jest cykliczność wydarzeń w poszczególnych ośrodkach.

Działania Akademii Pielęgniarstwa Onkologicznego mają charakter ogólnopolski i obejmują swoim zasięgiem wszystkie ośrodki onkologiczne. Tematyka poruszana na warsztatach jest różnorodna, obejmuje swoim zakresem m.in.: zagadnienia dotyczące pielęgniarstwa onkologicznego, współczesnych terapii, dietetyki, rehabilitacji, psychoonkologii, rozwoju osobistego, itp.

WSPÓŁPRACA

Dzięki współpracy z ośrodkami w ramach Programu Edukacji Onkologicznej, do wyboru uczestników zaangażowani zostali dyrektorzy ośrodków oraz naczelne pielęgniarki odpowiedzialne za pion pielęgniarski.


Zapraszamy do rejestracji poniżej:

Na dół

Drodzy Darczyńcy! Dziękujemy!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i realizacji programu oraz jego dalszego rozwoju.

Na dół

Sponsoruj naszą działalność i zyskuj skuteczną reklamę

Jednym z profitów sponsoringu naszego programu jest reklama w internecie na naszych stronach.

Do góry

Patronat

Oto instytucje które sprawują nad nami patronat

W górę